Strona główna Archiwum Sprzęt Galeria zdjęć Ruch amatorski Redakcja
 

nr 3/99 (14)

WIĘKSZA

BĘDZIE

LEPSZA !?

 

 

Koreanka Ryu Ji Hye, brązowa medalistka ostatnich mistrzostw świata demonstruje forhendowe uderzenie topspin. Lot piłki przy takim uderzeniu jest zbliżony do toru przedstawionego poniżej na wykresie lewym. Widać stąd, że przy średnicy piłki 43 i 40 mm uderzenia zadane w ten sam sposób jak przy piłce aktualnie obowiązującej mogłyby nie trafiać w stół. Wymagana byłaby korekta techniki uderzeń. Najmniejsze różnice w torze lotu w porównaniu z piłkami dziś stosowanymi dostrzegane są przy piłce o wym. 40,5 mm i ciężarze 2,9 grama, co nie powinno mieć znaczącego wpływu na technikę poszczególnych elementów gry.
   Wielka dyskusja rozgorzała podczas ostatnich Mistrzostw Świata na temat możliwości zwiększenia średnicy piłeczki. I chociaż badania i testy odbywają się już od niemal 6 lat to dopiero wniosek poddany pod głosowanie na ostatnim Kongresie ITTF urealnił możliwość wprowadzenia tej innowacji. Wniosek upadł kilkoma głosami, ale nowo wybrany Prezydent ITTF zapowiedział, że bedzie dążył uparcie do przeforsowania tej propozycji podczas drużynowych Mistrzostw Świata w Kuala Lumpur. Jest to bardzo prawdopodobne, ponieważ zmiana ta nie będzie miała znaczącego wpływu na obowiązującą technikę gry, w przeciwieństwie do rozważanych zmian w postaci zwiększenia wysokości siateczki, zmniejszenia powierzchni stołu, zmniejszenia dopuszczalnych grubości okładzin, czy też zakazu używania "świeżego kleju". Zmianie średnicy piłki nie przeciwstawiają się też zawodnicy. Większa średnica ma poprawić czytelność gry i jej widowiskowość, co w konsekwencji ma przyciągnąć sponsorów choćby dzięki większemu zainteresowaniu telewizji. Zmiana średnicy piłki to nie wszystko. Teoretycy i producenci dyskutują również o innych parametrach piłki. Nie można sobie bowiem pozwolić by zmiany wprowadziły rewolucję w technice uderzeń. Dotychczasowa piłka przy średnicy 38 mm psiadała wagę 2,5 grama i grubość ścianki celuloidu 0.390 mm. Aby utrzymać wagę przy powiększeniu średnicy należało by zmniejszyć grubość ścianki celuloidu, a to powoduje niestety inne odbicie od stołu i inny tor lotu piłki. Dlatego też producenci i teoretycy zmierzają aktualnie do uściślenia tych parametrów oraz ich tolerancji przed dokonaniem zmiany. Ze wszystkich przebadanych piłek najbardziej optymalne parametry wykazuje piłka o parametrach jak w poz. 8 w tabeli. Posiada ona zbliżoną, możliwą do osiągnięcia prędkość graniczną do aktualnie stosowanej piłki. Piłka o tych parametrach posiada (wykresy) zbliżone do piłki aktualnej tory lotu nad stołem i szybkość. Do decyzji o zmianie przygotowują się producenci, którzy twierdzą że są gotowi w dość krótkim czasie sprostać popytowi na nowe piłki, czekają jednak na doprecyzowanie nowego przepisu, głównie jeśli chodzi warunki, jakie muszą spełniać piłki dla uzyskania atestu ITTF. Samo określenie średnicy o niczym jeszcze nie świadczy. W dyskusji pojawił się następny problem. Nowe piłeczki będą prawdopodobnie o 50% droższe i z pewnością mniej trwałe, co nie pozostanie bez wpływu na masowość uprawiania dyscypliny. Odbije się to również na kondycji finansowej małych klubów, gdzie gra dużo dzieci i młodzieży. Trzeba mieć nadzieję, że nie zostanie wylane dziecko z kąpielą.
Nr śr. piłki(mm) gr. ścianki(mm) masa (G) rotacja* v graniczna** widoczność***
1. 38 0.390 2.5 (+0%) 100% 100% 100%
2. 39 0.395 2.7 (+8%) 90% 101% 101%
3. 40 0.411 2.9 (+16%) 82% 103% 105%
4. 41 0.421 3.1 (+25%) 74% 104% 108%
5. 42 0.431 3.4 (+35%) 67% 105% 111%
6. 43 0.441 3.6 (+45%) 61% 106% 113%
7. 43.4 0.370 3.0 (+20%) 72% 96% 115%
8. 40.5 0.400 2.9 (+16%) 81% 101% 107%
* - zmniejszenie częstotliwości rotacji w porównaniu z piłką o dotychczasowej średnicy
** - osiągana prędkość graniczna piłki w porównaniu do piłki o dotychczasowej średnicy
*** - wzrost widoczności piłki w porównaniu z piłką dotychczas obowiązującą

 

 

Wykresy przedstawiają kąt lotu piłki nad stołem i prędkość w zależności od średnicy i wagi piłki przy szybkim uderzeniu topspin, prędkości początkowej 20 m/s i kącie rozpoczęcia lotu 10 stopni.

 

  copyright © Modest sp z o.o.